Žaba bez pluća koja je evoluirala "unazad", je rezultat evolucije a ne greška prirode

Barbourula kalimantanensis je retka, primitivna, mala žaba oko 38mm dužine, 6,5g težine, s pljosnatom glavom, koja živi u hladnim i brzim potocima Bornea. Latinski naziv su dobile prema mestu prebivališta (u prevodu, onaj koji živi na Borneu). Pripada porodici bombinatoridae.

Istini za volju, ova žabica prvi put je opisana 1978.god.od strane indonežanskog naučnika, ali je prošlo 30 godina do izvodjenja zaključka naučnika da se radi o žabi sa posebnim detaljem, odnosno, o žabi bez pluća. Jedini četvoronožni kičmenjaci kod kojih je došlo do gubitka pluća su ova žaba i osam daždevnjaka. Oblik njenog tela neće proći nezapaženo, jer je praktično ravan.

Gubitkom pluća žaba je promenila oblik tela u pljosnat, a samim tim je povećala površinu kože za razmenu gasova. Naučnici smatraju da je to jedina prednost gubitka pluća i da će takva žaba pre potonuti nego plutati pa će je vodena struja odnete. Potoci u kojima žive ove žabe su bogati kiseonikom.

Barbourula kalimantanensis

Ova vodena žaba je evoluirala unazad, na sasvim drugačiji način od ostalih vodozemaca. Dakle, suprotno uvreženom mišljenju da su vodozemci, potomci riba, odbacili škrge i razvili pluća kako bi boravili na kopnu. Bez pluća može da preživi samo životinja sa malom telesnom veličinom, sporim metabolizmom, životom u brzim i hladnim vodama gde je brza razmena kiseonika i ugljen-dioksida.

Možemo zaključiti da su ove žabice odbacile pluća kako bi se prilagodile životu u hladnoj vodi koja je daleko bogatija kiseonikom. Njen najbliži srodnik, Barbourula busuangensis, ima pluća. Tako da se može još jednom potvrditi da je ovaj "nedostatak" pluća vezan za stanište. Inače, vrsta je navedena kao ugrožena zbog gubitka staništa, ispuštanja industrijskih toksičnih metala u reke i ilegalnih rudnika zlata (pri vadjenju zlata koristi se živa) .

Više informacija:
Bickford, D., Iskandar, D., and Barlian, A. (2008). ''A lungless frog discovered on Borneo.''Current Biology, 18, R374-R375.
http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Barbourula&where-species=kalimantanensis
http://www.science20.com/news_releases/aquatic_frog_barbourula_kalimantanensis_has_no_lungs

0 komentara:

Post a Comment