Genealogija: Familijarna stabla i softverska rešenja za izradu

Užasno dug lanac bića, ljudskih i neljudskih, gradjen stotinama miliona godina unazad, vezuje svakog od nas za naše najranije pretke. Na žalost, vrsta nam je veoma mlada (ako uzmemo u obzir da se grana primata meri desetinama miliona godina, sisara preko dvesta miliona godina dok ukupna evolucija života traje više od 4 milijarde godina). Iako smo razvojem nauke uspeli baciti svetlo na pojedine daleke karike u tom lancu, većina karika ostaće zauvek u tami prošlosti. Nema živog pamćenja o njima, do nas nisu stigli izveštaji "iz prve ruke". Ili kako je to Karl Segan jednom opisao:

Naša vremenska dubina bedno je, uznemirujuće plitka. Ogromna većina predaka potpuno nam je nepoznata. Nemaju imena, lica, karakteristične crte. Nema porodičniih anegdota vezanih za njih. Ne mogu se povratiti, izgubljeni su za nas zauvek.  Kada bi nas predak od samo pre sto pokolenja (da ne spominjemo onog od pre hiljadu ili deset hiljada) sreo danas na ulici raširenih ruku, ili vas prosto potapšao po ramenu, biste li mu uzvratili pozdrav? Ili možda pobegli i pozvali policiju? Mi ljudi smo kao novorodjenče ostavljeno pred vratima, bez pisamceta koje objašnjava ko je, odakle dolazi, kakav teret nasledjenih osobina i hendikepa možda nosi.

Čak i mi, autori ovog bloga, kao i većina ljudi imamo jasan uvid u svega dve ili tri generacije unazad. Maglovito u četiri ili pet. Nakon pete ili šeste nastaje mrak. Ne znamo čak ni imena a kamoli datume rodjenja, zanimanja, zemlju porekla ili bar neke životne priče naših pra-pra-pra predaka. Čak i one najbogatije evropske aristokratske porodice, koje su vekovima vodile brižljive zapise, uspele su da dosegnu do svega 15 ili 20 generacija unazad. Zvanično najdalje poznato stablo jedne ljudske porodice (i to svega 77 generacija) gradjeno tokom poslednjih 2,500 hiljade godina jeste stablo Confucius-a (551–479 BC), čuvenog kineskog učitelja, političara i filozofa.


Portret Confucius-a (551 BC - 479 BC)
iz vremena Tang dinastije (autor Wu Daozi)

Grana nauke koja se bavi ovom familijarnom istorijom i traganjem za direktnim precima, imenima i prezimenima ljudi, naziva se genealogija (od grčke reči: γενεά genea, "generacija"). Nagli procvat doživela je tek u drugoj polovini 20. veka i to od strane pojedinaca uglavnom motivisanih željom da dobiju jasniju poziciju familijarne istorije i osećajem za odgovornost da sačuvaju zapis o prošlosti i prenesu ga budućim generacijama. Genealogija danas uključuje i genealoške DNK testove u koje spadaju analiza mitohondrijske DNK (mtDNK), Y hromozoma (Y-DNK) ali i sekvenciranja celokupnih ljudskih genoma. Svi ovi podaci daju daleko precizniju sliku o poreklu.

Ukoliko ste razmišljali da i sami probate da uradite sopstveno porodično stablo, u daljem tesktu biće reči o nekim od besplatnih i veoma korisnih softverskih rešenja koja mogu olakšati organizaciju prikupljenih podataka, grafičko prikazivanje stabla i njegovu pripremu za štampu.

Prikupljanje podataka

Naravno, prvi deo posla, prikupljanje podataka je osnovni i uglavnom najteži deo. O najbližim generacijama možemo saznati dosta od roditelja i rodjaka. Kako idemo dalje stvari postaju komplikovanije, nekad se ključne informacije pronalaze u starim foto albumima, na poledjini fotogafija, urezani na nakitu i slično. Mogu se iskoristiti i podaci crkvenih i matičnih knjiga ukoliko su dostupni. Korisno je pronaći i telefone daljih rodjaka ili njihovih prijateja koji možda mogu imati neke informacije.
Takodje, ako vam se svidi da "kopate" dublje, od skoro je dostupna i brojna korisna literatura objavljena od strane Službenog glasnika Srbije u okviru edicije "Koreni" a koja sadrži fototipska izdanja Srpskog etnografskog zbornika i studije o poreklu porodica, njihovim migracionim kretanjima i običajima. Sva ova izdanja podeljena su po regionima i u opisu sadrže opštine i naselja koja pokrivaju (zanimljiv podatak je i to da je ovo nastavak projekta kojeg je pre više od jednog veka započeo čuveni naučnik i prirodnjak Jovan Cvijić sa svojim saradnicima i učenicima).

Još jedna preporuka je da se obratite na forumu poreklo.rs gde postoji dobar broj entuzijasta koji vam možda mogu pomoći da saznate više o poreklu svog prezimena i migraciji porodica u odredjenim mestima. Valja pročitati i iskustva i mišljenja o DNK analizama porekla. Ukoliko se možda i sami odlučite da uradite nešto slično i istražite svoj Y hromozom, treba znati da i ove metode imaju mana. Najvažnija medju njima je ta da se dobija pra-poreklo samo jednog pretka iako u lancu iza vas postoji na hiljade predaka. Iz tog razloga ovaj test ne daje 100% pouzdanu informaciju o tome odakle zaista potičete. Za cene i više detalja pogledati sajt jedne od domaćih laboratorija koja radi testove ove vrste.

Kad je genetika u pitanju, valja obratiti pažnju i na pojedine pseudonaučne tekstove i autore (kao što je na primer ovaj o kojem smo skoro pisali) čiji tekstovi kruže internet forumima i kojisadrže gomile netačnih tvrdnji o poreklu, migraciji i mentalitetu naroda na Balkanu. Obratiti posebno pažnju na deo teksta koji govori o zastareloj HLA tipologiji i balansnoj selekciji.

Softverska rešenja za izradu familijarnog stabla

Iako je mnogima najuzbudljiviji deo, do grafičkog prikaza familijarnog stabala je dug put. Podatke valja prvo organizovati. Svrha softverskih alata nije samo da vam olakšaju grafičku izradu stabla jer kako se podaci koje prikupljate gomilaju, dobro je što pre početi sa njihovim unošenjem i organizovanjem kako bi imali bolji pregled onoga što je prikupljeno i šta još nedostaje. Postoji obilje programa u ove svrhe, što besplatnih, što komercijalnih. Mi smo ovde izdvojili dva besplatna:

- Family Tree Builder - MyHeritage.com  [download]
- Gramps Project  [download]

Uradili smo testiranje i jednog i drugog i zaključili da imaju sasvim zadovoljavajući nivo funkcionalnosti i ozbiljnu genealošku osnovu ispod sebe.

Family Tree Builder (MyHeritage.com)

MyHeritage je više od besplatnog programa. To je čitava zajednica osnovana još 2003. godine od strane entuzijasta genealogije i koja danas broji preko 75 miliona korisnika i 25 miliona porodičnih stabala koji  zajedno sadrže preko 1,5 milijardu ljudskih profila i 4 milijarde raznih istorijskih podataka. Myheritage je od skora preuzeo vlasništvo nad zajednicom Geni.com, što ključan razlog njegove današnje veličine. Ova mreža potpuno besplatno omogućava svim članovima da koriste program i usluge online objavljivanja familijarnog sajta u sklopu portala zajednice. Postoji i premijum opcija koja se plaća a koja pruža funkcionalnost pretrage stabala drugih članova zajednice, njihovo kontaktiranje i slično.

Ono što je dobra stvar je da vas MyHeritage apsolutno ne uslovljava da objavite podatke online (ukoliko možda mislite da su vaši familijarni podaci ipak poverljive prirode, da ih neko može zloupotrebiti, itd). Sve ključne funkcionalnosti programa su dostupne čak i ako odlučite da podatke čuvate samo na svom računaru. Prilikom instalacije programa potrebno je jedino registrovati se unosom email adrese, i to je sve . Ukoliko se povremeno pojavi pitanje "Da li želite da objavite svoje podatke online?" dovoljno je samo odgovoriti "Otkaži" i program će nastaviti sa radom u lokalu. Čak i ako jednog momenta odlučite da objavite podatke opet imate mogućnost u podešavanjima da odredite koja vrsta informacije će biti javna.Ono što MyHeritage izdvaja od ostalih je brzina unosa podataka i sjajno dizajniran interfejs, plus mnoštvo gračikih alata u kojima možete prikazati i štampati familijarno stablo kada ga jednom uradite. Takodje, program je preveden na skoro sve jezike.Osim osnovnih podataka u rodjenju, smrti i potomcima možete uneti i ostale stvari kao što su fotografije, beleške, i slično. Treba posvetiti pažnju i takvim detaljima koji govore mnogo više o vašim precima i vremenu u kojem su živeli. Verovatno svako od nas ima po nekog  pretka koji mu je posebno zanimljiv kao ličnost, neko o kome znamo po koju interesantnu anegdotu i slično. Ovo je zgodna prilika da budućim potomcima ostavite zapise kako, sa kim i gde je taj čovek proveo život, važne datume i dogadjaje iz njegovog vremena, šta ga je inspirisalo i slično. Ljubav prema istoriji ove vrste verovatno leži u samoj osnovi genealogije.

Jedna fina opcija koju program nudi je i "Istorijat dogadjaja" gde se sve unete beleške mogu prikazati objedinjene u linearnom izveštaju i sortirane hronološki po datumima. Rezultat je nešto poput knjigice koja se može odštampati i nekom budućem čitaocu poslužiti kao vodič za bolje razumevanje vašeg familijarnog stabla.


Jednom kada imate unete osnovne podatke, sekcija za izradu grafikona nudi širok izbor za njihov prikaz.
Opcija "Svi na jednom grafikonu" je jedini grafički izveštaj koji nije dostupan u besplatnoj verziji. Medjutim, i tu postoji rešenje, da bi prikazali sve članove na istom grafikonu možete iskoristiti "Grafikon uže porodice" ali pre nego ga pokrenete izaberite najstarijeg pretka u stablu. Ovo će prikazati horizontalno/vertikalno stablo sa svim članovima i sortirati ih po generacijama.


Na donjem primeru smo iskoristili  "Grafikon uže porodice" da prikažemo sve članove stabla. Naravno, ovo su samo test podaci, stablo koje vi budete gradili verovatno će biti šire i dublje. Ipak, bez obzira ne veličinu, program će pronaći optimalnu razmeru i upakovati sve članove u njega. Crvenom bojom i plavom prikazaće muškarce i žene. Naravno, kao i ostale stvari, i ove opcije se mogu podestiti prema potrebi. Moguće je dodati druge podatke o osobama u stablo, promeniti boje, pozadinu, itd.


MyHeritage može da generiše i mapu prema podacima o mestu rodjenja koje unosite. Veoma korisno ukoliko želite da pratite i prikupljate podatke o migraciji vaših predaka.


Gramps Project

Gramps je još jedan sjajan program koji ima veliku zajednicu iza sebe, ipak, ne tako veliku kao MyHeritage. Ono što Gramps bitno razlikuje od MyHeritage paketa jeste to što je Gramps potpuni "Open Source software" u smislu da je čak i njegov programski kod javno dostupan i podložan izmenama programera (volontera na projektu). Rezultat ovakve licence je da program nema  funkcionalnosti koje bi se eventualno mogle dodatno naplaćivati niti će ih verovatno imati. Druga dobra stvar je to što Gramps podržava i Windows i Linux operativne sisteme i pritom poseduje obilje grafičkih prikaza familijarnog stabla kojih nema u drugim programima.


Neki od grafičkih izveštaja koje poseduje Gramps a koji ne postoje u MyHeritage programu je kružni prikaz generacija a koji pruža pogled iz sasvim drugačije perspektive.Ono što je važno da napomenemo, nemojte previše brinuti oko toga koji program od ova dva da izaberete. Sjajna stvar je što i jedan i drugi podržavaju eksport projekta u GEDCOM fajl format (GEDCOM je otvorena specifikacija za razmenu genealoških podataka medju programima). Dakle, dovoljno je snimiti projekat, zatim uraditi File > Export > Save as GEDCOM, a onda isti fajl otvoriti u drugom programu. Ovo vam pruža mogućnost da iskoristite potencijal grafičkih i linearnih izveštaja oba programa.

U našem testu, probali smo export - import iz Gramps-a u MyHeritage i stvar sa izveštajima zaista radi kako treba. Eksport u GEDCOM fajl je jako važna karakteristika koju bi trebao da ima svaki genealoški program (ukoliko se odlučite za neku sasvim drugu alternativu). Ukoliko ga nema - zaboravite na taj program - iz prostog razloga što će vaši podaci i gomile sata rada ostati "zaključani" u njemu.

Genealogija kao multidisciplinarna nauka

Genealogija ne stoji sama kao nauka za sebe. Istorija, socijalne nauke, psihologija, filozofija, antropologija, biologija, arheologija, genetika, informatika, sve su to nauke koje već sada imaju i imaće još veći značaj u genealogiji. Mi danas naslućujemo ali i dalje nismo sasvim sigurni u to koju će potencijalnu korist neke buduće generacije pronalaziti unutar ovih podataka. Ono što možemo da uradimo (pošto nam današnja tehnologija to omogućava) je da naš istorijat i poreklo zapišemo i prenesemo svojim potomcima.

Ovo je verovatno doba u kojem će Seganovo "siroče ostavljeno pred vratima" konačno početi da gradi sliku i dobija prve obrise o svojim dalekim precima, da proučava sopstveno korenje i pažljivo dokumentuje tragove prošlosti kako se potomci koji dolaze ne bi našli u istoj situaciji.

Reference

Understanding Results: Y-DNA Short Tandem Repeat (STR)
Understanding Results: Y-DNA Single Nucleotide Polymorphism (SNP)
Understanding Results: mtDNA (mitochondrial DNA)
Genetička genealogija i srpski DNK projekat
Edicija "Koreni" Borislav Čeliković, Službeni glasnik Srbije
List of free Genealogy or Family Tree Software
Gramps, the open source genealogy program

0 komentara:

Post a Comment