Knjiga: Uvod u mozak i ponašanje - Bryan Kolb, Ian Q. Whishaw

Bihejvioralna neuronauka, takodje nazivana i kao biološka psihologija ili skr. biopsihologija je veoma zanimljiva oblast nauke. Ona primenjuje načela biologije (naročito neurobiologije), u izučavanju fizioloških, genetskih i razvojnih mehanizama ponašanja ljudi i životinja. Svoja istraživanja fokusira na nivou nerava, neurotransmitera, mozga i osnovnih bioloških procesa na kojima počiva normalno i nenormalno ponašanje. Većina eksperimenata u biološkoj psihologiji se obavlja na životinjskim modelima (kao što su pacovi, miševi ili čovekoliki majmuni) što za uzvrat omogućava bolje razumevanje i ljudskog ponašanja i ljudske psihopatologije.

Biološka psihologija podstiče pitanja koja potpuno plene studente i druge entuzijaste, ali bogatstvo i složenost informacija koje su predmet te naučne oblasti mogu biti zastrašujući. Ako čovek nema jasan put kroz tu ogromnu šumu podataka može izgubiti silno vreme lutajući.  Zbog toga se neupućenim studentima i drugim početnicima  koji tek ulaze u ovo ogromno naučno polje, preporučuje kvalitetan, jasan i stručno-proveren vodič. Jedan od takvih vodiča (ako vam engleski ne pravi problem) koji se često sreće na stranim školama i univerzitetima je i knjiga "Uvod u mozak i ponašanje" autori Bryan Kolb i Ian Q. Whishaw.  Ovo je 3. izdanje objavljeno Decembra, 2009, tako da je poprilično sveže.

Preuzmi knjigu - 680 strana,  72MB

Dodatni link za preuzimanje simulacija i prezentacija za vežbanje, koje se nalaze u knjizi.

Ko su autori knjige ? Bryan E. Kolb je doktorirao na univerzitetu u Pensilvaniji i radi kao profesor neuronauke na univerzitetu Lethbridge. Objavio je do sada 5 knjiga i preko 350 naučnih članaka. Primalac je brojnih priznanja i nagrada u oblasti neuronauke a bio je i predsednik Kanadskog instituta za napredna istraživanja. Ian Q. Whishaw  je doktorirao na Ontarijskom univerzitetu i takodje predaje na univerzitetu Lethbridge još od ​​1970, primalac je i Ingrid Speaker medalje za naučna istraživanja.

Kolb i Whishaw imaju već prepoznatljiv pristup ovoj savremenoj nauci i ogromno iskustvo u odgovaranju studentima na osnovna pitanja o interakcijama izmedju mozga i ponašanja. Njihovi odgovori sadrže i najnovija klinička i tehnološka dostignuća u istraživanju sa obiljem fascinantnih studija. Posebna pažnja je posvećena novim tehnologijama koje se koriste na istraživanju mozga i ponašanja, ali opet bez upotrebe kompleksne terminologije koja može biti zbunjujuća u startu. Svi ti odgovori su spakovani u ovu sjajnu knjigu, jasno opisani, i upotpunjeni kolor graficima.

Udžbenik je radjen u punom koloru, ovo je primer stranice.

Zašto uopšte izučavati mozak i ponašanje?

Mozak je fizički objekat, živo tkivo, organ našeg tela. Ponašanje je akcija, trenutno primetna, ali prolazna. Mozak i ponašanje se veoma razlikuju, ali su povezani. Oni su evoluirali zajedno: jedan je odgovoran za drugog, koji je odgovoran opet za ovog prvog, i tako u krug. Generalno, postoje tri osnovna razloga za povezivanje proučavanja mozga i ponašanja :

1. Rastuća lista poremeća u ponašanju može se objasniti i lečiti razumevanjem mozga. Zaista, više od 2000 poremećaja mogu se na odredjeni način povezati sa abnormalnostima u samom mozgu. U ovoj knjizi u skoro svakom poglavlju naći ćete po neki primer obavljenih istraživanja koja opisuju odnos izmedju moždanih poremećaja i poremećaja ponašanja.

2. Mozak je najsloženiji živi organ na Zemlji i imaju ga mnoge grupe životinja. Oni koji žele da razumeju svoje mesto u biološkom poretku naše planete poglavlje 1 opisuje osnovnu strukturu i evoluciju mozga, sa naglaskom na ljudski mozak. Poglavlje 2 pravi pregled strukture i funkcija unutar mozga, a poglavlja 3 do 5 opisuju funkcionisanje moždanih ćelija - koje su gradivni blokovi mozga svih životinja.

3. Kako mozak proizvodi i ponašanje i ljudsku svesti je jedno od glavnih naučnih pitanja današnjice. Odgovor na ovo pitanje baca svetlo i na najdublja filozofska pitanja o razumevanju ljudskog društva. Što će reći, da pored psiholoških pitanja mnoga poglavlja ove knjige dotiču i filozofska pitanja koja se tiču ljudskog društva. Na primer, poglavlje 14 i 15 obradjuje pitanja o tome kako mi uopšte postajemo svesni, kako razgovaramo i kako pamtimo.

Ostala korisna literatura :

  • Biological Psychology: An Introduction to Behavioral, Cognitive, and Clinical Neuroscience, Fifth Edition
    S. Marc Breedlove,  Mark R. Rosenzweig, Neil V. Watson
  • Fundamentals of Human Neuropsychology (5th ed) Bryan Kolb; Ian Q. Whishaw
  • Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed) Bryan Kolb; Ian Q. Whishaw 
  • Physiology of Behavior (9th Ed) Carlson, Neil (2007)

0 komentara:

Post a Comment