Dokins: Seks, smrt i smisao života u tri epizode

Ukoliko nema Boga koji nas posmatra što bismo bili dobri prema drugima oko sebe ? Stari dobri Ričard Dokins u "Sex, death and the meaning of life" serijalu pita se može li nauka dati odgovore na ova velika pitanja koja su ranije poveravana religiji. On dotiče mnoge nezgodne teme vezane za stara religijska pravila koja omogućavaju podelu stvari na dobre i loše. Kada se ta pravila izgube kako će to uticati na Homo sapiensa ? Možemo li nam nauka reći nešto o tome šta znači biti "dobar" ili "loš" ? Šta nam može reći o prirodi morala ?


Kroz primere sa lemurima, tango igračima, pravima gejeva, intervje sa naučnicima (kao što je Steven Pinker), Dokins pokušava da dublje zagazi u biologiju moralnog ponašanja izgradjenu tokom naše evolucione prošlosti i naravno sve to pojednostavi i prilagodi prosečnom gledaocu, što se mora priznati nije ni malo lak zadatak.

Pored ostalog, on istražuje i stvari kao što su rituali koji okružuju čin parenja, zatim osećaj gadjenja i tabue. Ukratko, jedan od njegovih zaključaka je da nas naša evoluirana čula za empatiju izgleda čine mnogo moralnijima nego što mislimo. Čak i onda kada religijske "obzervacije" nema.

Ne zaboravite da uključite engleske titlove (pošto naših još nema), lakše je za praćenje.

0 komentara:

Post a Comment