Knjiga: Prvih četiri milijarde godina - M.Ruse i E. O. Wilson

Prolezeći kroz evolutivnu nauku od njenog osnivanja, od prvih otkrića i podataka do filozofije i istorije, ova knjiga je jedna od najkompletnijih i najsveobuhvatnijih iz te oblasti. Evolution: The First Four Billion Years  na žalost nije previše pilagodjena čitaocima koji nisu upoznati sa osnovama evolucije. Nećete u njoj naći dovoljno slikovitih primera i početničkih objašnjena već knjiga iznosi nizove važnih eseja koji se bave istorijom i filozofijom evolucione biologije, sa fokusom na velika empirijska i teorijska pitanja u nauci, od specijacije i prilagodjavanja, genetike, selekcije, adaptacija, preko paleontologije do evolutivnog razvoja (Evo Devo ), a zaključno sa esejima o socijalnom i političkom značaju evolucione biologije danas.

Preuzmi knjigu : 1020 strana, 30MB

Autori, Michael Ruse, engleski filozof specijalizovan u oblasti biološke filozofije i temama koje se tiču dodirnih tačaka nauke i religije, kreacinističko-evolucionističke problematike, itd. 

Edward O. Wilson je jedan od najpoznatijih biologa današnjice, profesor entomologije na Harvardu i tvorac Sociobiologije, nove naučne sinteze koja objedinjuje socijalno ponašanje organizama od mravi do ljudi. poznat je po tome što je veoma često upozoravao u svojim govorima o značaju diverzifikacije života na planeti i uzrocima i posledicama izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta.

On je čak definisao posledice ljudske populacije kao 6. izumiranje na planeti, posledenje pre njega je bilo 5. koje je zbrisalo dinosauruse. Za kraj ostavićemo komad sa jednog od predavanja :

Ljudska snaga kombinacijom svojih sila zauvek erodira Zemljinu prastaru biosferu a ta kombinacija snaga je sabrana u akronimu ”UEZPP”. ”U” je za uništavanje staništa, uključujući promene klime izazvane gasovima sa efektom staklene bašte. ”E” je za egzotične vrste kao što su mravi, zebraste dagnje, visoke trave i patogene bakterie i virusi koje preplavljuju svaku državu eksponecijalnom stopom - to je E. ”Z” je za zagađenje. Prvo ”P” je za stalnu populaciju, širenje ljudske populacije. A poslednje slovo je ”P”, za prekomerni lov i ribolov - dovođenje do istrebljenja vrsta putem preteranog lova i ribolova.
”UEZPP” snaga koju smo stvorili, je, ako se ne smanji, predodređena - prema najboljim procenama istraživanja biološke raznovrsnosti - da smanji polovinu još uvek živih zemaljskih životinjskih i biljnih vrsta do istrebljenja ili kritičnog stanja opasnosti do kraja veka. Samo promena klime izazvana ljudskim aktivnostima - ponavljam, ako se ne smanji - bi mogla da elimiše četvrtinu preživelih vrsta tokom sledećih 50 godina.
Šta ćemo mi i buduće generacije izgubiti ako je većina životne sredine uništena? Ogromne potencijalne izvore naučnih informacije koji još uvek treba da se sakupe, većinu stabilnosti naše prirodne okoline kao i nove vrste farmaceutskih i novih proizvoda nezamislive snage i vrednosti - sve bačene.

0 komentara:

Post a Comment